Västan

Renovering och ombyggnad av Waxholmsbolagets "Västan".