Sigyn

Byte av generatoraggregat i svensk kärnbränslehanterings fartyg "Sigyn", det över 90 meter långa och 18 meter breda fartyget fick ett nytt D16 genset med samkörning och lastfördelning med övriga kärror ombord monterat på varvet i Simrishamn.