Gammal skuta

Våra erfarna båtsnickare bytte bordläggning och stäv på en gammal "skuta".