Mer information

Vi åker ut till fartygen och scannar objekten tex. ombyggnad av styrhytt, maskinrum eller bara rörsystem. När sedan fartyget kommer varvet har vi till stora delar byggt färdigt delarna efter den scannade modellen.Det sparar kunden både tid och pengar i kortare varvsbesök.

Vi erbjuder även kunden scanning av olika projektet i dokumentations syfte. Ofta saknas uppdaterade ritningar på fartyg och industrier.

Zanouba 11 scanning 600px

I detta projektet planeras det en ny styrhytt, efter scanningen har vi alla mått och vinklar som vi behöver.

Scanningen är även gjord i dokumentations syfte.

Maskinrum scanning 600px

 En ny motor ska monteras in i ett maskinrum på ett fartyg.

Vi placerar in den nya motorn i modellen med tillhörande utrustning så vi kan se att allt passar. Kunder har full koll på att projektet blir enligt önskemål redan innan projektstart.

Styrmaskin scanning 600px

 Ett scannat styrmaskinsrum.

Test pump collage

Vi scannar pumpen och modellerar upp den i 3D.